DPC IKATEMI SULSEL

DEWAN PENGURUS CABANG IKATAN ELEKTROMEDIS INDONESIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ketua : Nasrullah
Sekertaris : Sufajri
┬áBendahara : Mas’dah
Ketua : Zulkifli A.
Anggota 1.
2.
3.
Ketua : Hajrah
Anggota 1.
2.
3.
Ketua : Sabriani Ulma
Anggota 1.
2.
3.
Ketua : Muh. Fachry Thallib
Anggota 1.
2.
3.
Ketua : Hasriani Ramli
Anggota 1.
2.
3.
Ketua : Armiyati
Anggota 1.
2.
3.
Ketua : Rahmi
Anggota 1.
2.
3.
Ketua : Zulkifli Mustafa
Anggota 1.
2.
3.
Ketua : Mus Muliadi
Anggota 1.
2.
3.
Ketua : Habibi
Anggota 1.
2.
3.
Ketua : Muh. Hatta
Anggota 1.
2.
3.
Ketua : Rustan
Anggota 1.
2.
3.
Ketua : Hariadi
Anggota 1.
2.
3.
Ketua : Marbintang
Anggota 1.
2.
3.
Ketua : Marbintang
Anggota 1.
2.
3.
Ketua : Rasdiana
Anggota 1.
2.
3.
Ketua : Tarsan
Anggota 1.
2.
3.
Ketua : Masrul Rauf
Anggota 1.
2.
3.
Ketua : Tarsan
Anggota 1.
2.
3.
Ketua : Nirwati Husain
Anggota 1.
2.
3.
Ketua : Iqbal
Anggota 1.
2.
3.